Sjuksköterskorna och läkaren dömdes till döden den 19 december, trots vädjanden från omvärlden att ta hänsyn till de vetenskapliga fakta som stärker deras oskuld. Fakta talar för att orsaken till utbrottet var sjukhusets bristande hygienrutiner och att utbrottet startade innan de sex personerna anlände, enligt bland annat tidskriften Nature.
»Efter Libyens dödsdom mot de fem bulgariska sjuksköterskorna och den palestinska läkare som anklagas för att medvetet ha infekterat över 400 barn med HIV-virus är frågan hur de som fortsättningsvis väljer att bidra med sin yrkeskunskap i internationella sammanhang ska kunna känna att de genom sin insats inte äventyrar sin egen säkerhet«, skriver Vårdförbundet och Läkarförbundet i ett gemensamt uttalande apropå domen. De har också skrivit gemensamt till statsminister Fredrik Reinfeldt för att uppmärksamma honom på frågan.

»Vi önskar också att frågan om vårdpersonalens personliga risktagande kommer upp på såväl den nationella som den internationella agendan. Det behövs ett politiskt agerande för att inte världens fattiga och utsatta ska få lida än större brist på kvalitativ sjukvård än vad som redan är fallet idag«, skriver de bland annat.