Läkemedelsverket vill få bukt med den olagliga läkemedelsförsäljningen. Under 2007 förstärks resurserna än mer och myndigheten satsar på vissa läkemedelsområden, t ex att spåra bantningsmedel som innehåller efedrin, kartlägga marknaden av kosttillskott och naturläkemedel, kartlägga internet-apotek samt homeopatika och naturprodukter som kan medföra hälsorisker. Redan förra året fick myndigheten i regeringsuppdrag att arbeta mot olaglig handel och förfalskade produkter genom den egna ”Olaga-gruppen” som spårar och polisanmäler fall. Förra året gjordes sex polisanmälningar mot olaglig försäljning på internet. Den globala handeln växer snabbt enligt WHO och kommer 2010 att uppgå till ett marknadsvärde av 525 miljarder kronor. /AB