Nu infrias vallöftena i Stockholms läns landsting. Den borgerliga ledningen sätter av 500 miljoner kronor för att säga upp landstingsanställda genom ”omställningsåtgärder”. I första hand handlar det om administrativ personal, enligt Chris Heister (m), finanslandstingsråd. Men hon kan varken ange hur många som ska sägas upp eller vilka verksamheter det gäller.
– Vi kom till ett avdukat bord i landstinget och känner ett ansvar för ekonomin. Vi vill därför minska byråkratin i landstinget och ger möjligheten till verksamheterna att själva att avgöra var nedskärningarna ska ske. Med stödet på 500 miljoner kronor kan de göra naturliga avgångar, ge utbildningsbidrag och erbjuda jobbsökarprogram, säger Heister.
Men kritiken från oppositionen är kraftig. Ingela Nylund Watz, (s), tror att det rör sig om drygt 1 000 landstingsanställda som tvingas sluta.
– Nu blir det färre anställda i vården och i servicefunktionerna i förvaltningen. Borgarna måste förklara varför de vill kasta ut tusen personer från vården, säger Watz i ett pressmeddelande.