Läkartidningen 2007/14–15 skrev om ett avstegsavtal på Danderyds sjukhus mellan arbetsgivaren och Stockholms läkarförening. På flera andra stora sjukhus i länet samt i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, finns nu avtal som väntar på godkännande. SLSO bedriver bland annat primärvård, psykiatri och geriatrik inom länet.

Lösningarna för samtliga avtal är identiska med det avtal som undertecknats på Danderyds sjukhus. Avtalen, som gäller för alla beredskapslinjer, möjliggör avsteg från lagens krav om dygns- och veckovila, men innehåller ingen kompensation. Denna ersättning är inskriven i nya jouravtal som omförhandlats vid samma tillfällen. Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, ser inga problem med detta.
– Det viktiga är att slutresultatet blir bra och att det blir kompensation för avsteg från lagen.