Förhandlingsdelegationen på Läkarförbundet har granskat det lokala ramavtalet i Västernorrland – utan att godkänna det. Avtalet har nu skickats tillbaka så att de lokala parterna kan lägga fram ett nytt förslag, enligt Conny Gustafsson, chefsjurist på Läkarförbundet.

– Avtalet ligger för nära EG-spärren. Vi ska inte träffa avtal som uppenbart strider mot Arbetstidslagen, säger Gustafsson.

Men den så kallade EG-spärren i Arbetstidslagen innebär att de avsteg som görs från EUs arbetstidsdirektiv inte får medföra en försämring för arbetstagarna jämfört med EU-direktivet. Om ett avtal skulle fällas i EG-domstolen blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig. Avstegsavtalet mellan läkarföreningarna i Medelpad och Ångermanland å ena sidan och landstingsledningen å andra sidan gör det möjligt att korta den sammanhängande dygnsvilan från elva till sex timmar.