Kan den ökade ekonomistyrningen av sjukvården leda till sämre respekt för patienters människovärde? Marginaliserade patientgrupper som apatiska flyktingbarn, psykiskt sjuka, missbrukare, hemlösa och äldre far ofta illa i vården. Finns det risk för att vår tolerans för att alltfler grupper inte behandlas på ett värdigt sätt? Och vilka kan orsakerna vara?

Det har skett en radikal förändring av vårdens styrning under de senaste 10–20 åren. Mest påtagligt är den kortsiktiga ekonomistyrningen, vilken medfört att patienten alltmer blivit en handelsvara. Därigenom har det humanistiska perspektivet och människovärdet i vården försvagats. Varför är det så tyst i diskussionen rörande denna etiska konflikt både från vårdarbetarna själva och från företrädarna för medicinsk etik?
Hur kan vi från våra olika positioner i vårdorganisationen verka för att människovärdet i vården upprätthålls?
I detta första seminarium vill vi övergripande diskutera dessa frågor med en författare, en medicinetiker, en sjukvårdspolitiker och en läkare/forskare.
I en andra tisdagssammankomst hösten 2007 planeras en diskussion av samma tema med olika vårdföreträdare. Vid Rikstämman 2007 är avsikten att ha ett symposium i ämnet med bland andra inbjudna sjukvårdspolitiker och företrädare för olika vårdförbund.
Läkartidningen står som medarrangör och avsikten är att dokumentera dessa tre seminarier rörande människovärdet i vården.

Sammankomsterna kan följas i direktsändning.
http://www.svls.se/pa_gang/2665.cs?cs_dirid=