Läs artiklarna:


Latex i operationssalen kan ge livshotande anafylaxi. Nationell utredningsenhet ska arbeta för bättre prevention Medicinsk kommentarLatex orsakade två fall av anafylaktisk chock vid kejsarsnitt Klinik och vetenskap