Vad gäller svåra, kroniska sjukdomar som exempelvis reumatoid artrit och MS har västerländsk medicin inte mycket att komma med vad gäller egen träning för att minska symtomen. Det handlar mest om behandling för att upprätthålla den befintliga nivån eller för att minska försämringstakten.
Dessa sjukdomar medför stort lidande och stora sjukvårdskostnader. Är det inte på tiden att vi på allvar börjar undersöka och forska kring alternativa behandlingsformer?
Qi-gong har använts i Kina i tusentals år. En ny form som heter zhineng-qi-gong har introducerats i Sverige av Su Dongyue sedan tio år tillbaka. Projekt har genomförts i samband med Astma och allergiföreningen och Migränföreningen i Stockholm samt bröstcancerföreningen Amazona med goda resultat.
Su Dongyue är dock intresserad av att fortsätta den grundforskning som han inledde i Beijing vid Institute of Basic Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences under 1990-talet. Signifikant effekt av qi-gong-behandling kunde då påvisas på experimentellt inducerad inflammation hos möss.
Min fråga är: Finns det någon som är beredd att samarbeta med Su Dongyue gällande denna forskning?
Mer om zhineng-qi-gong kan läsas på hemsidan: ‹www.zhinengqigong.eu›. Kontakt ‹info@zhinengqigong.eu›. En bok har nyligen utkommit som heter Dokument qi-gong. Författare Ruta Skrapste-Malmqvist, litteraturagenten.se.