Det var under de kaotiska dagarna i augusti 2005 på Memorial Medical Center i New Orleans som Anna Pou tjänstgjorde i 40 graders värme, utan elektricitet och rent vatten. I efterhand har hon blivit anklagad för att ha givit en del svårt sjuka patienter en dödlig dos av morfin och midazolam för att göra slut på deras lidanden. Eutanasi menar några, mord menade åklagaren. Anna Pou själv har, enligt CNN, hävdat att dödsorsaken i de aktuella patienternas dödsattester borde angetts till »övergivna av sin regering«, då det tog fyra dagar innan sjukhuset kunde evakueras. Huruvida Anna Pou verkligen vidtog åtgärder för att medvetet ta livet av patienterna får vi aldrig veta.
När distriktsåklagaren fick hand om målet hänvisade han det till en så kallad Grand Jury, som alltså inte ansåg att åtal skulle väckas mot Anna Pou. Därmed är ärendet avslutat.