Alla som uppfyller kraven för auktorisation kommer att beviljas sådan. Om ett område riskerar att överetableras är det inget som SLL lägger sig i utan räknar med att marknaden självsaneras. Det är nu alltså upp till varje vårdgivare att inom ett år besluta sig för om man verkligen vill etablera en husläkarverksamhet utifrån sin auktorisation.
Störst intresse för nyetableringar finns i innerstaden, där man kan räkna med en fördubbling av antalet husläkarmottagningar om ansökningarna från samtliga aktörer går igenom och de dessutom väljer att starta sin mottagning. Minst intresse för nyetableringar syns i norra länet. Till exempel finns inte en enda ansökan från någon ny aktör i vare sig Sollentuna, Sundbyberg, Upplands Bro eller Österåker ( se SLLs sammanställning av ansökningar inkomna senast 31 augusti).

Från SLLs hälso- och sjukvårdförvaltning hoppas man dock att det inte blir några glapp i verksamheterna utan att det redan den första januari finns husläkarmottagningar så det räcker åt alla invånare.Mer om Vårdval Stockholm i LäkartidningenJuristen Christian Fischerström till Stockholms läkare:
»Gå inte in i Vårdval Stockholm«Christer Wennerholm (m):
Ersättningsmodellen »enhetlig och rättvis«Vårdval Stockholm missgynnar utsattaVårdval Stockholm – tyvärr ett hastverkVårdval Stockholm får facklig kritik