Läs artiklarna


Gratis folsyra till fertila kvinnorSverige bör införa obligatorisk folsyraberikning – nuNej, ingen folsyraberikning till alla i Sverige – i alla fall inte ännuReplik: Vi diskuterar ett essentiellt vitamin!Försiktighet och frivillighet i folsyrafrågan säkrast idag
Andra artiklar om folsyra som publicerats i Läkartidningen


Folsyra åt folket? Läkartidningen 37/2007 sid 2577Majoriteten av remissinstanserna emot obligatorisk folsyraberikning Läkartidningen 37/2007 sid 2577»Svårt att veta om nyttan överväger riskerna« Läkartidningen 37/2007 sid 2578Folat minskar risken för stroke Läkartidningen 36/2007 sid 2498Folsyraberikning angelägen för riskgrupper Läkartidningen 36/2007 sid 2499Folsyratillskott minskar risken för läpp-, käk- och gomspalt Läkartidningen 36/2007 sid 2499För lågt intag av folat i USA Läkartidningen 5/2007 sid 315