Beslutet kom efter en lång tids debatt om huruvida man skulle införa obligatorisk folsyraberikning av till exempel mjöl, som bland annat USA och Kanada har gjort. Men Livsmedelsverket valde istället en unik linje, alltså att alla kvinnor mellan 18 och 45 år ska få möjlighet att gratis kvittera ut en årsförbrukning folsyra i taget på apoteket.
Det är frågan om en tablett à 400 µgram per dag. Möjligheten till fria tabletter ska följas av en informationsbroschyr om sambandet mellan folsyra och ryggmärgsbråck hos foster.
Till att börja med ska åtgärden utredas ytterligare (till exempel finansieringen) och planeras i ungefär ett år. Därefter är det tänkt att de fria tabletterna i första hand ska finnas i tre år och effekterna utvärderas fortlöpande.
– Det tar cirka tre år innan man kan se effekter på avbrutna graviditeter på grund av neuralrörsdefekter, säger professor Åke Bruce på Livsmedelsverket, som hoppas att man kan knyta flera forskningsprojekt till satsningen.
Anledningen till att Livsmedelsverket valde bort möjligheten till obligatorisk berikning av livsmedel är de nya rönen om ökad risk för cancer.
– Det kommer så mycket data som pekar på ökade cancerrisker för dem med latenta tumörer säger Åke Bruce.
Enligt Åke Bruce har ”alla” varit överraskande positiva till Livsmedelsverkets idé med gratis tabletter i stället för obligatorisk berikning. Själv är han mycket nöjd.
– Jag är 66 år och ville ju ha frågan löst innan pensionen. Nu är jag ju väldigt förväntansfull på vad det här får för resultat.

Läs tidigare publicerade artiklar