Läs artiklarna


Klinik och vetenskap

Nya riktlinjer från Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Respektera patientens rätt avstå från livsuppehållande behandling
Gunnar Eckerdal, Ingemar Engström, Niels Lynöe, Rurik Löfmark, Karl Sallin


Debatt och brev

Avslutande av livsuppehållande behandling – ett förtydligande
Niels LynöeArtiklarna förhandspubliceras här på Läkartidningens webbplats. Planerad utgivning i pappersutgåvan är nr 41/2007.