Anders Dahlqvist lämnade ordförandeskapet med omedelbar verkan efter sammanträdet i förbundets centralstyrelse, CS, den 27 september.
– Jag har ett uppdrag som webbdoktor för ett läkemedelsföretag där jag svarar på medicinska frågor, och det kom upp som en diskussionsfråga på CS. Och det uppdraget valde jag att behålla, och eftersom CS anser att det inte är förenligt så väljer jag att frånträda mitt ordförandeuppdrag, säger Anders Dahlqvist.
Han sitter inte heller kvar som ledamot i rådet, men däremot i CS.
Under vinjetten Fråga doktorn, se http://www.bms.se , medverkar Anders Dahlqvist på företaget Bristol-Myers Squibbs webbplats vid sidan av sitt arbete vid medicinkliniken på Länssjukhuset Gävle-Sandviken. Han ser själv inte några problem med att förena uppdraget för läkemedelsföretaget med ordförandeskapet.
– Jag tycker personligen att uppdraget är förenligt med ordförandeskapet. Det har inget med marknadsföring att göra. Jag svarar på rent medicinska frågor som hjärtspecialist. Det är ganska omfattande, det kan komma 20–40 frågor i veckan. Det tillgodoser ett behov som den offentliga sjukvården inte tillgodoser.

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm tycker inte att uppdragen är förenliga. I vissa positioner är opartiskheten viktig för att inte väcka misstankar om jäv, menar hon.
– Det är en viktig position att vara ordförande i Läkemedelsrådet, och då tycker inte CS att man ska ha koppling till industrin, precis som det skulle se märkligt ut om jag som ordförande hade uppdrag för ett läkemedelsföretag.
Det gäller oavsett om Anders Dahlqvists uppdrag är att betrakta som otillåten marknadsföring enligt Läkarförbundets marknadsföringsregler eller ej, menar hon.
Diskussionen i CS har dock väckt frågan om och när medverkan på en webbplats under en “fråga doktorn”-vinjett ska betraktas som marknadsföring eller ej. “Ganska många läkare” har sådana uppdrag, enligt Eva Nilsson Bågenholm. Anders Dahlqvists fall kom på CS bord efter att en medlem sett en tidningsannons där det aktuella företaget gjorde reklam för Anders Dahlqvists tjänst. Medlemmen hörde av sig till Eva Nilsson Bågenholm och frågade om inte detta var att betrakta om marknadsföring. Dessa frågor ska nu diskuteras principiellt i förbundets etik- och ansvarsråd, som har sitt nästa sammanträde i december. Men Eva Nilsson Bågenholm tycker personligen att åtminstone Anders Dahlqvists fall är att betrakta som marknadsföring.
– Jag tycker att det solklart är marknadsföring i och med att det fanns med i en tidningsannons, säger hon.
Maria Dalemar blir tillfällig ordförande i rådet för läkemedel och medicinteknik i avvaktan på att en ny centralstyrelse väljs vid fullmäktigemötet i november. Nya CS utser rådets nästa ordförande.

Ur Regler för marknadsföring av läkarverksamhet:

“9. Läkare får inte medverka i till allmänheten riktad läkemedelsreklam eller i marknadsföring framstå som garant för visst läkemedel eller viss produkt som har framtagits av annan och har samband med läkarverksamhet.”


Marknadsföringsreglerna “ett hinder för utvecklingen”

Läkarförbundets regler för marknadsföring bör uppdateras, anser Sjukhusläkarföreningen, i vars styrelse Anders Dahlqvist sitter.
Föreningen har inför förbundets fullmäktigemöte i november lämnat in en motion i frågan. I motionen tas “fråga doktorn”-uppdrag för företaget BMS upp som exempel med hänvisning till att förbundsledningen bedömt sådana uppdrag otillbörliga enligt förbundets marknadsföringsregler och i synnerhet punkt 9 i reglerna, se ovan.
Reglerna i nuvarande lydelse innebär därmed att medlemmar med den typen av uppdrag riskerar uteslutning ur förbundet, enligt motionen. Istället bör reglerna ändras, anser motionären och skriver:
“Läkarförbundet står för en utveckling mot att läkare skall kunna arbeta, för en mångfald arbetsgivare, i friare anställningsformer. God sed är med sina nuvarande formuleringar ett hinder för utvecklingen och behöver ses över och uppdateras.”