Kvinnor som utsätter sig för hård fysisk träning, såsom löpning, tennis eller squash, under tidiga delar av graviditeten ökar risken för missfall. Det visar en dansk studie presenterad i tidskriften BJOG: Journal of Obstetrics and Gynaecology. Forskarna har utgått från närmare 93 000 gravida kvinnor. Dessa fick i graviditetsveckorna 12–16 frågor kring fysisk aktivitet. Frågorna rörde hur många timmar per vecka de just då motionerade och vilken typ av motion det rörde sig om. Hård träning omfattade bl a löpning, tennis, squash och fotboll. Lågintensiv träning omfattade exempelvis aerobics för gravida och gång. Aktiviteter som ridning och simning klassades i egna grupper, utanför hård- eller lågintensiv träning. Kvinnorna följdes sedan avseende missfall, som definierades som ofrivillig förlust av foster före fullgången graviditetsvecka 22.

Bland samtliga kvinnor uppgav närmare hälften, 47 procent, att de deltog i någon typ av träning under den tidiga fasen av graviditeten. Av de tränande sysslade de flesta med lågintensiv träning under 75–149 minuter per vecka. Det visade sig att hård träning, mellan 75 och 269 minuter per vecka, ökade risken för missfall med drygt fyra gånger jämfört med ingen träning. Vid lågintensiv träning i 75–269 minuter fördubblades risken. Hård eller lågintensiv träning under kortare tid än 45 minuter per vecka ökade inte missfallsrisken. Inte heller ökade risken för de kvinnor som simmade, oavsett träningstid per vecka. Sambandet mellan träning och risk för missfall gällde bara under graviditetens första del; mellan graviditetsvecka 19 och 22 noterades inget samband mellan träning och missfall. Av samtliga närmare 93 000 graviditeter resulterade 3 187 i missfall, motsvarande 3,4 procent.

Vilken mekanism som kopplar träning till missfallsrisk är inte känt. Författarna spekulerar initialt över om minskat blodflöde till placenta på grund av ökad blodvolym till muskulaturen skulle kunna vara en förklaring. Eftersom högsta risken för missfall var kopplad till högintensiv träning för författarna dock fram möjligheten att skakningar och stötar under träningen kan ha betydelse.

Artikeln lär bli omdebatterad, och frågan är som bekant komplex. Fysisk aktivitet under graviditeten har t ex visats ha gynnsamma effekter för modern; bl a minskar risken för pre-eklampsi. Författarna betonar att de vill se fler studier inom ämnet innan det går att utfärda rekommendationer till gravida att begränsa sin fysiska träning under graviditeten.