Läs artiklarna


Korrekt influensaprofylax spar liv – det borde alla läkare veta! Förhandspublicerad Medicinsk kommentarVad är nyttan med att vaccinera
äldre mot influensa?
AktuelltBehandling och profylax av influensa med antivirala medel – Uppdaterad behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket


Ur Läkartidningens arkiv


Neuraminidas-hämmarna har bra effekt vid influensa … om de ges snabbt efter symtomdebut eller som profylax till smittade Klinik och vetenskapAntivirala läkemedel vid influensa – aktuella rekommendationer. Influensaläkemedel ersätter inte vaccination men är ett bra komplement Klinik ochvetenskapInfluensa hos barn orsakar vårdtopp Medicinsk kommentarBarn blir lika sjuka av influensa som äldre Klinik och vetenskap