Sverige kommer kraftigt att påverkas av klimatförändringarna. Anpassningen till förändringarna bör påbörjas redan idag, inte minst inom sjukvården och äldreomsorgen. Den slutsatsen drar ”Klimat- och sårbarhetsutredningen”.
Under värmeböljan i Europa augusti 2003 uppskattas mellan 22 000 och 45 000 fler personer än normalt ha dött. För att hantera kraftiga temperaturstegringar i framtiden måste bland annat avkylningsmöjligheter bli standard på landets akut-, intensiv- och hjärtavdelningar, enligt utredningen. Å andra sidan påpekas att färre köldknäppar kan ge positiva hälsoeffekter.
Andra områden som kan påverkas av klimatförändringar är allergier och spridningen av infektionssjukdomar som borrelia. Dessutom kan den allvarliga vektorburna sjukdomen visceral leishmaniasis komma att etableras i Sverige.

Läs artiklarna


Dödsfallen i Stockholm ökar med värmen Joacim Rocklöv, Bertil Forsberg Läkartidningen 30–31/2007 sid 2163 (Klinik och vetenskap)Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60)Var finns läkarkåren moral i klimatfrågan? Jan Anders Hansson Läkartidningen 50–52/2006 sid 4001 (LT Debatt)”Bra om läkare engagerar sig i klimatfrågan” Elisabet Ohlin Läkartidningen 50–52/2006 (Aktuellt)Zoonoser tvingar fram nya samarbeten Peter Örn Läkartidningen 15-16/2006 (Aktuellt)