Läs artiklarna


Kvalitetssäkra hjärtsjukvården Mårten Rosenqvist – Medicinsk kommentarInförande av Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård i Region Skåne Tord Juhlin, Viveca Engbom, Olle Fredholm, Ole Kongstad – Klinik och vetenskap

Läs även


Rejält kunskapsmaterial ger underlag för bättre vård

en förhandspublicerad medicinsk kommentar av kardiologiprofessor Karl Swedberg till Socialstyrelsens preliminära riktlinjer för hjärtsjukvården 2007.