Läs artiklarna om Sjukskrivningsriktlinjer i detta nummer


Marie Åsberg tar över»Det finns inga belägg för sjukskrivningstider«Sjukskrivningsdiskussionen uttryck för »curlingsjukvård«


Läs även tidigare artiklar om Sjukskrivningsriktlinjer i Läkartidningen


Bakgrund till riktlinjerna
för sjukskrivning