Urvalet av diagnoser som finns med i dokumentet är gjort med tanke på hur vanliga de är som orsak till sjukskrivning.
– Vägledningen som vi ger ut idag är ett stöd när läkaren ska göra en individuell bedömning i mötet med patienten. Erfarenheten visar att en väl avvägd aktivitet ofta är gynnsamt för tillfrisknandet, säger Bo Lindblom, chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning i ett pressmeddelande.
Ett mindre antal riktlinjer har blivit försenade. Förutom utmattningssyndrom och de andra psykiatriska diagnoserna gäller det symtomdiagnoserna trötthet, yrsel och huvudvärk. Riktlinjerna för dessa ska vara klara senast den 31 december.Försäkringsmedicinskt beslutstöd – vägledning för sjukskrivningar