Läs artiklarna


Obstruktivt sömnapnésyndrom – diagnostik och behandling Karl A Franklin, Nina Rehnqvist, Susanna Axelsson – Klinik och vetenskapObstruktiv sömnapné hos små barn bör misstänkas vid hög sjuklighet Miriam Katz-Salomon – Nya rönSocialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsjukvård nu i preliminärversion Karl Swedberg – Medicinsk kommentar