Läs artiklarna


»Primärvården saknar öppna och tydliga prioriteringar« Sara GunnarsdotterSnuviga 35-åringar prioriteras framför äldre multisjuka Sara Gunnarsdotter»Av människovärde följer egenansvar« Sara Gunnarsdotter
Läs även två aktuella debattartiklar om Prioriteringscentrums förslag till en ny plattform för prioriteringar


Vård efter behov eller maximerad hälsa? Jan-Otto OttossonNy etisk plattform för sjukvården – exit Hippokrates? Niklas Ekerstad