Många medlemmar i Läkarförbundet har aktier i det börsnoterade SalusAnsvar AB. Nu vill den norska banken DnB Nor köpa SalusAnsvar och har erbjudit att betala 35 kronor per aktie. När erbjudandet kom den 20 augusti var aktiekursen 22 kronor och har nu på grund av erbjudandet stigit till knappt 35 kronor.

Omkring 9 500 medlemmar i förbundet äger mellan 100 och 2 000 aktier, beroende på hur mycket försäkringar de hade i bolaget då det börsnoterades 1997 och på hur många aktier som de tecknade frivilligt då, enligt Catarina Andersson Forsman, VD för Läkarförbundet.

Nu undrar medlemmar hur de ska ställa sig till erbjudandet från DnB Nor, som vill ha svar senast den 12 oktober.

Aktiespararnas riksförbund rekommenderar sina medlemmar att sälja, förutsatt att inget högre bud offentliggörs. Rekommendationen är tillgänglig för allmänheten via webbplatsen http://www.aktiespararna.se sedan i måndags, den 8 oktober.
(Direktlänk)
Aktiespararna lyfter fram flera faktorer:
Styrelsen i SalusAnsvar rekommenderar aktieägarna att sälja.
Budet är 48 procent högre än betalkursen i augusti då budet kom, men sett till de två senaste åren är budet snarast i nivå med betalkursen.
Aktiespararna bedömer att det kan bli svårt för SalusAnsvar att fungera som självständig aktör i framtiden.

Aktiespararnas analyser baseras vidare på om de stora aktieägarna kommer att acceptera, enligt Anna Jansson, jurist på Aktiespararna.
– Om 50 procent accepterar, då kan det vara bra att acceptera, säger hon.
Man ska förstås också fråga sig om man själv tror på en framtid för bolaget, menar hon.

Vad händer då för den som tackar nej? DnB Nors erbjudande är villkorat till att ägarna av minst 90 procent av aktierna säljer. Om minst 90 procent tackar ja så brukar betänketiden förlängas så att de som sagt nej får tid att tänka om. De som fortfarande efter det inte vill sälja brukar få sina aktier tvångsinlösta till ett värde som bestäms av en skiljenämnd.

– Det brukar inte bli lägre än det ursprungliga erbjudandet plus ränta, säger Anna Jansson.

Nackdelen är att aktien är låst fram till inlösendagen. Det brukar handla om två år.

Björn Wilke, börskrönikör på tidningen Dagens Industri, tycker att småsparare ska anta erbjudandet.

– Jag tycker man ska ta pengarna. Det är inte troligt att det dyker upp någon annan budgivare, säger han.

Om något annat bolag hade varit intresserat så skulle det ha gett sig till känna vid det här laget, menar Björn Wilke.

Försäkringsbolagsaktier tycker han inte heller är bästa placeringen för småsparare. Den typen av aktier finns i princip inte kvar på Stockholmsbörsen. Bolagen har köpts upp av banker.

– Allt går mot skalfördelar. Om man säger nej måste man fundera på hur SalusAnsvar skulle leva vidare som självständigt bolag.

Och som självständigt bolag kan det ta minst tre fyra år innan aktiekursen stiger över 35 kronor, menar han.

Det är bättre att ta pengarna och satsa dem »på en friskare häst«, säger Björn Wilke.

Läkarförbundet äger närmare 2,4 miljoner aktier, omkring 11 procent, i SalusAnsvar och är därmed största ägaren, sett till antal aktier. Läkarförbundets VD Catarina Andersson Forsman sitter även i SalusAnsvars styrelse.

– Jag tycker det är ett väldigt bra bud utifrån kursen. Och en bra affär för medlemmarna. Sannolikheten att få ut ett högre är liten.

Enligt prospektet rekommenderar bolagets styrelse enhälligt SalusAnsvars aktieägare att acceptera DnB Nors erbjudande.

Redan när budet lades hade Läkarförbundet och ytterligare två av de fyra största ägarna, som tillsammans har närmare 30 procent av aktierna, sagt att de skulle anta det. Enligt tidningen Dagens Industri ska ägare till motsvarande mer än 51 procent av aktierna stå bakom en affär.