Kirurgens anhöriga anmälde hans spritmissbruk till klinikledningen1 500 missbrukande läkare en påtaglig fara för patientsäkerhetenFå kolleger säger ifrån rent ut och få chefer vågar ta i problemetMissbrukande läkare löper liten risk för delegitimering eller prövotid


»Doctor can only see foot disorders today, I´m afraid.«
»Doctor on the bottle« var en serie teckningar i den engelska tidningen Punch, som speglar alkoholproblem i läkarkåren. Problemen är så vanliga att de innebär ett allvarligt hot mot patienternas säkerhet. Det framhåller läkare och andra i samtal med Läkartidningen.