Multisjuklighet är ett aterogent tillstånd, som läkare ställt till med genom att framgångsrikt behandla varje enskilt tillstånd på vägen, sa Kerstin Hulter Åsberg, överläkare i Enköping och ordförande i Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, på en presskonferens på riksstämman.
Det kanske är att skruva till det, förtydligade hon. Men vi har inte lärt oss att hantera multisjuka. Det är lätt att man behandlar sitt och tänker att det andra får någon annan ta hand om, husläkaren, geriatrikern eller kommunen.
Men jag vill börja plantera in sådana tankar.
I dag är närmare hälften av dem som ligger inne på akutmedicinska kliniker 80 år eller äldre. Gamla, multisjuka patienter som kommer till akutmottagningen kan läggas in med diagnosen ohållbar hemsituation.
– Det är en ohållbar diagnos, sa Kerstin Hulter Åsberg.
Något har satt ner funktionsförmågan; det är medicinskt. Inom ett dygn visar det sig ofta att det ändå handlade om en akut sjukdom, en infektion, stroke, hjärtinfarkt eller läkemedelsbiverkan.
Men de patienter som söker akut stämmer inte med läkarnas bild, och då blir det fel.
– Våra läroböcker beskriver inte de gamla och multisjuka som kommer till akutmottagningarna i dag, sa Kerstin Hulter Åsberg.
Nu vill hon att den breda internmedicinen, som tidigare nedmonterats, byggs upp igen. Hennes lista på åtgärder ser ut så här:
• De multisjuka patienterna måste identifieras.
• Både deras sjukdom och funktionsförmåga ska utredas.
• Nya vårdprogram måste tas fram och de gamla vårdprogrammen anpassas efter verkligheten.
• Man måste sätta i system att ompröva läkemedelslistorna.