Medicinsk kommentar
Bör antalet kejsarsnitt minskas? Andolf E. Läkartidningen 2007;104:930-1.Klinisk översikt


Vanlig eller farlig huvudvärk? – en klinisk utmaning? Nilsson Remahl I, Waldenlind E, Sjöstrand C, Laudon M. Läkartidningen 2007;104:1796-800.
Grundvetenskaplig översikt


»Trött i hjärnan« osynligt handikapp som kan ge stora problem Rönnbäck L, Persson M, Olsson T. Läkartidningen 2007;104:1137-42.
Studie/Fallbeskrivning


Karotis- och vertebralisdissektion vanlig orsak till stroke hos yngre Nyberg J, Olsson T, Malm J. Läkartidningen 2007;104:24-8.
Etik/Läkarroll


Ny yrkesgrupp löser läkarbrist i fattiga länder von Schreeb J. Läkartidningen 2007;104:1022-4.

Unga skribenter


Kvinnor som önskar kejsarsnitt Åmark H, Ryding E. Läkartidningen 2007;104:950-3.
Debatt


Ny etisk plattform för sjukvården – exit Hippokrates? Ekerstad N. Läkartidningen 2007;104:2936-7.Offentlighetsprincipen exploateras Beckman V. Läkartidningen 2007;104:2769-70.Har pengarna blivit viktigare än etiken? Halldin J. Läkartidningen 2007;104:1665-6.
Här är samtliga nominerade artiklar


Medicinsk kommentar


Bör antalet kejsarsnitt minskas? Andolf E. Läkartidningen 2007;104:930-1.Hälsokostpreparat är inte ofarliga Böttiger Y. Läkartidningen 2007;104:764.Hjärtinfarktdiagnos på ny bas Nilsson G. Läkartidningen 2007;104:1573-4.
Klinisk översikt


Affektiv sjukdom drabbar kvinnor och män olika Landén M, Elert C. Läkartidningen 2007;104:29-31.Vanlig eller farlig huvudvärk? – en klinisk utmaning? Nilsson Remahl I, Waldenlind E, Sjöstrand C, Laudon M. Läkartidningen 2007;104:1796-800.Ländryggens sjukdomar Strömqvist B, Hedlund R, Jönsson B, Tullberg T. Läkartidningen 2007;104:1498-502.
Grundvetenskaplig översikt


Y-kromosomen – ömtålig resurs eller evolutionär återvändsgränd? Fried G, Aanesen A. Läkartidningen 2006;103:3829-31.Humant papillomvirus viktig faktor i tonsillcancerns ökade incidens Munck-Wikland E, Hammarstedt L, Lindquist D, Romanitan M, Dahlstrand H, Dalianis T. Läkartidningen 2006;103:3366-8.»Trött i hjärnan« osynligt handikapp som kan ge stora problem Rönnbäck L, Persson M, Olsson T. Läkartidningen 2007;104:1137-42.
Studie/Fallbeskrivning


Latex orsakade två fall av anafylaktisk chock vid kejsarsnitt Gillis-Haegerstrand C, Lindblad U, Johansson S, Rösblad P. Läkartidningen 2007;104:1987-8.Karotis- och vertebralisdissektion vanlig orsak till stroke hos yngre Nyberg J, Olsson T, Malm J. Läkartidningen 2007;104:24-8.Tidig immunterapi vid MS minskar risk för senare handikapp Tedeholm H, Skoog B, Hillert J, Runmarker B, Stawiarz L, Andersen O. Läkartidningen 2007;104:1684-8.
Etik/Läkarroll


Vägen till läkarkompetens kan bli bredare och rakare Aspegren K. Läkartidningen 2007;104:2678-80.Respektera patientens rätt avstå från livsuppehållande behandling Eckerdal G, Engström I, Lynöe N, Löfmark R, Sallin K. Läkartidningen 2007;104:2969-71.Ny yrkesgrupp löser läkarbrist i fattiga länder von Schreeb J. Läkartidningen 2007;104:1022-4.
Unga skribenter


Kvinnor som önskar kejsarsnitt Åmark H, Ryding E. Läkartidningen 2007;104:950-3.Trakasserier/kränkningar drabbar ofta läkarstuderande i USA Åsberg H. Läkartidningen 2007;104:116.Örontermometer inte fullgott alternativ till rektaltermometer Duberg T, Lundholm C, Holmberg H. Läkartidningen 2007;104:1479-82.Svenska medicinstudenters tankar inför läkarexamen Wenzelberg C, Weis M, Åkeson J. Läkartidningen 2007;104:322-5.


Debatt


Offentlighetsprincipen exploateras Beckman V. Läkartidningen 2007;104:2769-70.Hur få svensk psykiatri på benen igen? Dencker S, Wålinder J. Läkartidningen 2007;104:1297-8.Regeringens rehab-satsning kan betyda att sjukskrivna blir uppsagda Ekberg K. Läkartidningen 2007;104:2852-3.Ny etisk plattform för sjukvården – exit Hippokrates? Ekerstad N. Läkartidningen 2007;104:2936-7.Värdefullt läkemedel för kvinnor i fattiga länder skrotas – varför? Gemzell Danielsson K, Aronsson A. Läkartidningen 2006;103:3901-2.Har pengarna blivit viktigare än etiken? Halldin J. Läkartidningen 2007;104:1665-6.Vit rock och cigarr Hofvander Y. Läkartidningen 2007;104:964.Sancta Simplicitas! Om läkarnas kollektiva självbedrägeri och konflikträdsla Kongstad P, Spencer A. Läkartidningen 2007;104:1965-6.Varför har psykiatrin förlorat sin lyskraft? Werkö L. Läkartidningen 2007;104:2652-3.Mötet mellan läkare och patient: Läkekonst eller intygsteknik? Åkesson Å. Läkartidningen 2007;104:2485-6.