Lyckas Mats Weström, allmänläkare från Luleå, rekrytera kollegor till Norrland?

Marie Annerstedt, Läkartidningens studentredaktör, undrar hur det står till med professionalismen i läkarutbildningen.

Får läkarstudenten Karin Sundström besked på hur hon ska meritera sig för AT?

Björn Ramel, Läkartidningens webbchef, funderar över vårdens jakt på Kayser–Fleischer-ringar.