Kan en uppluckring av snusförbudet inom EU få medborgarna att röka mindre och må bättre?
Det har en grupp liberala EU-parlamentariker bett EU-kommissionen att utreda. Förslaget lanseras som en del av EU-kommissionens strävan mot ett rökfritt Europa.
I Sverige har diskussionerna om snusningens för- och nackdelar ur ett folkhälsoperspektiv pågått länge. Även Lancet har nyligen uppmärksammat frågan i två artiklar. De gav bilden att hälsovinsterna tycks överväga om en stor grupp rökare förmås övergå till snusning.
En av de EU-parlamentariker som står bakom det nya förslaget är den brittiska liberaldemokraten Liz Lynn. I första hand handlar det om att utreda vilka hälsorisker som följer med användningen av snus, samt vilken inverkan snusningen har på konsumtionen av cigaretter.
– Snus kan vara en väg att gå för att skapa en rökfri miljö inom EU och hjälpa människor som vill sluta röka, säger Liz Lynn till BMJ (3 november).
Liz Lynn är en av grundarna till en grupp inom EU-parlamentet som kallar sig »Europaparlamentariker mot cancer«. Hon stod nyligen som värd för ett möte där experter diskuterade riskerna med olika typer av rökfri tobak. Efter mötet konstaterade Liz Lynn: »Ingen kan påstå att snus är bra för dig, det kan orsaka en rad olika typer av cancer. Däremot kan man misstänka att det finns ett samband mellan Sveriges låga dödlighet i cancer och användningen av snus istället för cigaretter.«
Christofer Fjellner, moderat politiker, svensk ledamot i EU-parlamentet och snusare, stödjer förslaget om en utredning. Han har tidigare velat lägga fram ett liknande förslag men hindrades av kollegorna i den konservativa partigrupp, EPP, som han tillhör.
Läkaren Gunilla Bolinder, medlem i styrelsen för Läkare mot tobak, är skeptisk. Bland annat hänvisar hon till en preliminär rapport om hälsoeffekterna av rökfri tobak som nyligen presenterats av en vetenskaplig kommitté vid EU-kommissionen. Där konkluderas att det inte finns tillräckligt bevis för att uttala sig om den rökfria tobakens effekt på rökstopp.
– Tobaksindustrin har en lobbyverksamhet i EU nu som är enorm. Det kan möjligen förklara att parlamentariker krävt en ny utredning. I stort sett alla tobaksbolag har startat snustillverkning. Man inser att rökning är på väg ut. Därför vill man ha snus godkänt i EU.
Sverige är för närvarande det enda landet i EU där snus är tillåtet att sälja. Förbudet bland övriga medlemsländer gäller sedan 1992, säger Gunilla Bolinder.
Det är dock inte alla som tar så hårt på bestämmelserna. Till exempel säljs det fortfarande snus på färjor registrerade på Åland, vilket föranlett EU-kommissionen att be EUs domstol att bötfälla Finland på närmare 20 miljoner kronor.
Förslaget från EU-parlamentet om att utreda de hälsomässiga riskerna med snusanvändning kommer bara några veckor efter det att den brittiske tobaksproducenten, British American Tobacco, offentligt krävt att de styrande i Europa ska se över det rådande förbudet.