Meddelandet att Catarina Andersson Forsman lämnar sin post efter tre år kom på tisdagen (20 november).


– Jag slutar därför att jag har fått en ny utmaning. Det händer väldigt mycket inom svensk sjukvård just nu. Det blir spännande att tillsammans med den politiska ledningen påverka sjukvården mer direkt, säger hon.
Catarina Andersson Forsman är i grunden barnröntgenläkare och har haft en rad tunga positioner inom svensk sjukvård: chef för Socialstyrelsens tillsynsmyndighet, studierektor vid Karolinska institutet, verksamhetschef i Umeå och biträdande sjukhuschef i Uppsala.


Vad har varit roligast under dina tre år på förbundet?
– Att jobba med så otroligt duktiga människor som verkligen har velat förändra.


Vad har varit svårast?
– Att vi inte alltid har kunnat göra saker för att vi saknat resurser. Kansliet är en ganska liten arbetsplats, och blir någon långtidssjuk kan det vara svårt att täcka upp. Till exempel har jag inte kunnat jobba så mycket med IPULS som jag hade önskat. Det är också svårt ibland att lyssna av och balansera alla olika yttringar inom förbundet. Det gällde frågan om Läkartidningen skulle bli en medlemstidning eller inte.


Vad är du mest nöjd med?
– Omorganisationen av kansliet och omstruktureringen av förbundets verksamhet, inklusive ekonomistyrningen. Nu har vi en god kostnadskontroll och en solid ekonomi som inte är lika beroende av Läkartidningens intäkter som förut. Ur det perspektivet känns det tryggt att lämna.


Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet, beklagar avhoppet men tror att Andersson Forsmans kompetens blir ett tillskott för Stockholm.


– Jag har vetat om det här ett tag och hade så klart önskat att Catarina hade kunnat stanna längre. Men hon har genomfört den verksamhetsöversyn som vi planerade, hon har avslutat vårt engagemang i SalusAnsvar och dragit igång en rad andra projekt, så jag är nöjd.


Kan det bli ett problem för förbundet att Catarina Andersson Forsman går över till arbetsgivarsidan?
– Nej, jag ser inga uppenbara risker med det. Jag har stort förtroende för Catarina och för att hon kan skilja på sina roller. När det gäller Vårdval Stockholm så följer vi utvecklingen och tycker att den är bra. Det kan vara en fördel för oss att Catarina har förståelse för vårt perspektiv, kommenterar Eva Nilsson Bågenholm.


Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, ger uttryck för samma hållning.


Läkarförbundets förre VD, Lars Andåker, slutade efter drygt två år och blev landstingsdirektör i Sörmland. Men Eva Nilsson Bågenholm ser ingen fara i den relativt snabba omsättningen på VD-stolen.


– Det betyder att vi har gjort bra rekryteringar, att dessa personer är eftertraktade. Vi har ett väl fungerande kansli, och nu tar vice VD Rolf Kristensson över. I december kommer vi att diskutera inom CS hur vi ska lösa rekryteringsfrågan framöver. En fråga gäller om VD också måste vara läkare.