Läs artiklarna


Riktlinjer om sängplatser ska värna patientsäkerhet


Läkemedelsbudgetar analyseras


MSF-kompromiss om utbildningsplatser


Bristen på insyn i SKL väcker utbrett missnöje


Ingen miljöpolicy i sikte


Nej till åtgärdsprogram för läkare som brister


»Viktigt få med yttrandefriheten i de privata verksamheterna«


Förslag från specialitetsföreningar avslogs


Kompromiss om fritidshusen


Medvind i ekonomin


Chefer skeptiska till fackligt stöd från motpart


Obligatoriet bort för pensionärer …


… men kvar för alla andra medlemmar