Sex, pessar med spermiedödande medel och ärftlighet är de enda tre säkert kända faktorer som ökar risken för urinvägsinfektion.
Det berättade Malin André, allmänläkare i Falun, som deltagit i arbetet med Läkemedelsverkets nya riktlinjer för behandling av nedre urinvägsinfektion, vid en presskonferens på riksstämman.
Däremot finns många myter om orsaker till denna vanliga sjukdom. Varannan kvinna får urinvägsinfektion någon gång under livet.
Att bli kall, att använda trånga kläder eller att torka sig åt fel håll har inte visats öka risken.
Det är också en myt att C-vitamin hjälper mot urinvägsinfektion. Det förebygger inte heller, enligt Malin André.
De nya riktlinjerna kom i våras. Bara två förstahandsläkemedel ingår: pivmecillinam och nitrofurantoin, som ges under kort tid. 3-5 dagars behandling räcker oftast.
Vid symtom som sveda och trängningar kan man erbjuda antibiotikabehandling.
Det går fortare över med antibiotika, sa Malin André.
Samtidigt var en av avsikterna med de nya riktlinjerna att hindra resistensutveckling.
Därför kan man diskutera med kvinnan om att man kan vänta någon dag med att sätta in antibiotika, menade Malin André.
Cirka 30 procent blir besvärsfria inom en vecka utan antibiotikabehandling.
Att infektionen skulle gå upp i njurarna är också en myt, berättade Malin André.
– Det är liten risk för njurbäckeninflammation, sa hon. De flesta som får njurbäckeninflammation har inte haft urinvägsinfektion dessförinnan.
Fynd av bakterier i urinen utan symtom är också ofarligt och ska inte behandlas, utom vid graviditet.
Hos äldre är bakterier i urinen mycket vanligt. Var femte kvinna över 80 år, och varannan kvinna på äldreboenden, har bakterier i urinen.
Behandlingsrekommendationerna kan läsas på Läkemedelsverkets webbplats.