Läs om motionerna i detta nummer av LäkartidningenSjukhusläkarföreningen och Stockholms läkarförening bakom flest motioner
»Nolltolerans mot överbeläggningar«
Allmänläkarbrist oroar DLF
Fackligt arbete måste värnas inom den privata vården
Privatläkare vill lämna lokalföreningar
»Förbundet slirar på målet«
Enighet kring medicinskt ansvariga
Specialitetsföreningar vill ha rösträtt