Artiklar om patientsäkerhet i Läkartidningen nr 47/2007


Remiss om tumör felprioriterades – behandling fördröjdes fyra månader»Felbedömningen av remissen måste tillskrivas den mänskliga faktorn«Apotekspersonal förhindrade felmedicinering av spädbarn