– Vi vill öppna för första linjens sjukvård i företagshälsovården, så att människor snabbt får hjälp, sa socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson under en konferens, anordnad av Svensk företagshälsovård den 27 november.
Hittills har företagshälsovårdens förebyggande kunskaper, arbetsmiljöarbete och rehabilitering kopplats in för sent, ofta först när den anställde blivit sjukskriven, menade ministern.
På konferensen deltog även Anna Hedborg, utredare av socialförsäkringen, som talade om ”ett betydligt starkare uppdrag” för företagshälsovården där patienten/den anställde träffar specialister i ”individarbete” – och där kärnan är preventivt arbete.
Hur denna nya modell av samarbete mellan primär- och företagshälsovård ska se ut är dock inte klart i dagsläget, men exemplet Finland nämndes flera gånger under dagen. I grannlandet nås nio av tio anställda av företagshälsovård genom en lag som kräver att så fort ett företag har minst en anställd ska denne få tillgång till företagshälsovård genom att företaget får kraftiga statliga subventioner och genom att företagshälsovården erbjuder sjukvård. Den svenska modellen kommer att bygga på en tredelad finansiering, enligt Hedborgs förslag.
– Arbetsgivaren, Försäkringskassan och landstingen ska stå för var sin del, sa hon.
Enkelt uttryckt kan man säga att regeringens förslag är utformat som ett erbjudande till arbetsgivaren och landstingen. Staten står för ett belopp per anställd, t ex 500 kr, under förutsättning att landstinget skjuter till sin del och att arbetsgivaren köper företagshälsovård med sjukvård från en ackrediterad enhet.
Någon lag blir det dock inte tal om, menade Hedborg.
– Systemet ska bygga på frivillighet, det ska vara attraktivt för aktörerna att köpa uppdrag i form av företagshälsovård. Om allt detta ska spela någon viktig roll måste också samverkansarbetet anpassas till de lokala reglerna i varje landsting, sa Hedborg.
– Har man 21 landsting och regioner kan det bli så många system, fortsatte hon.
I början av nästa år blir överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, klar kring villkoren i detta nya samarbete. Pengarna är redan avsatta i höstens budgetproposition, totalt 3,4 miljarder kronor, för hela arbetet med en upprustad företagshälsovård och rehabilitering.
Roger Molin, avdelningschef på SKL, kunde inte heller avslöja något om villkoren i uppgörelsen eller om företagshälsovårdens nya sjukvårdsuppdrag.

Ska företagshälsovården flytta in till vårdcentralen?
– Hur pass brett sjukvårdsuppdraget blir vet vi inte än, sa Molin.