Riktlinjerna för diagnoserna utmattningssyndrom, depression och ångest skulle egentligen ha varit klara redan tidigare i höst tillsammans med övriga riktlinjer, men Socialstyrelsen fick respit till årsskiftet.
Som Läkartidningen tidigare har berättat har flera olika arbetsgrupper redan varit inblandade i arbetet med riktlinjerna för utmattningssyndrom, se LT nr 40/2007, sidorna 2854-7.

I ett första utkast föreslogs kort eller ingen sjukskrivningstid, något som väckte stor uppståndelse i somras (LT nr 34/2007, sidan 2310) och också kritik från bland annat psykiatern Jörgen Herlofson, som tillsammans med Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri, tagit fram diagnoskriterierna för utmattningssyndrom åt Socialstyrelsen.

Enligt diagnoskriterierna tenderar syndromen att bli långvariga, och sjukskrivningstider på över ett år är inte ovanliga.
I höstas tillsattes så ytterligare en arbetsgrupp ledd av Marie Åsberg, och nu meddelar alltså Socialstyrelsen att arbetet inte är klart i tid.
– Vi beklagar att vården inte kan få stöd redan nu genom våra rekommendationer. Men området är komplext, och den praxis som utvecklas har stor betydelse både för enskilda individer och samhället. Därför behöver vi ställa särskilt höga krav på kvaliteten, säger Christina Kärvinge, tf avdelningschef för hälso- och sjukvårdsavdelningen, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen skriver:
”När det gäller psykiska diagnoser håller materialet ännu inte den kvalitet som krävs för att myndigheten ska kunna rekommendera vården att följa det. Socialstyrelsen underskattade de svårigheter arbetet innebar när vi utlovade ett färdigt material till årsskiftet.

Resultatet av det arbete som bedrivits hittills visar att det finns åsiktsskillnader inom läkarkåren. Rekommendationerna måste bygga på en samsyn om vad som är beprövad erfarenhet eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och någon sådan samsyn finns inte ännu. Socialstyrelsen anser att det inte är meningsfullt att ge ut rekommendationer som inte har en bred förankring.”

Socialstyrelsen planerar nu att involvera fler personer i arbetet och dessutom hålla en större hearing om utmattningssyndrom och liknande tillstånd till våren.

Läs även:
Marie Åsberg tar över Aktuellt, LT nr 40

»Det finns inga belägg för sjukskrivningstider« Aktuellt, LT nr 40

Sjukskrivningsdiskussionen uttryck för »curlingsjukvård« Aktuellt, LT nr 40