Korta ärmar på arbetskläderna. Händerna ska vara fria från armbandsur och smycken. Det är något av innehållet i föreskrifterna. De skiljer sig inte i sak från de rekommendationer myndigheten tidigare har stått bakom, enligt Riesenfeld-Örn. Men föreskrifter är tvingande – brott mot dem kan i sista hand leda till vitesföreläggande och förbud.
– Orsaken till föreskrifterna är främst två rapporter från i våras som visade på stora brister i följsamheten när det gäller basal vårdhygien. Cirka var tionde patient i slutenvården drabbas av en vårdrelaterad infektion. I bakgrunden finns även problemen med resistensutveckling mot olika antibiotika, säger Inger Riesenfeld- Örn.
Hon ser föreskrifterna som en del av arbetet med ökad patientsäkerhet. Tanken är att de ska fungera som stöd för sjukvården och lokala riktlinjer om vårdhygien. Föreskrifterna ska även underlätta Socialstyrelsens eget tillsynsarbete.
Hur ska ni se till att föreskrifterna får genomslag?
– Vi har inte planerat någon stor informationskampanj just nu. Men vi ska informera om dem på olika sätt och har även planerat olika tillsynsaktiviteter.