På tisdagen överlämnade huvudutredare Lars Reje sitt förslag till socialminister Göran Hägglund (kd) om hur apoteksmarknaden ska se ut från 1 januari 2009. Under presskonferensen talades det om en ”omreglering”.
– Ibland har det framställts som en avreglering, men det är en fortsatt reglerad marknad. I förslagen ligger nya regelverk, sa Reje.

Han gjorde klart att utredningen vill öppna apoteksmarknaden för nya aktörer, men hur stor den verkliga effekten blir av förslagen är enligt Reje svårt att förutsäga. I utredningen finns till exempel inga direktiv kring hur Apoteket AB ska formas i framtiden.
– Vi har inte behärskat ägarpolitiken gentemot Apoteket, dessa frågor hanteras av regeringen, sa Reje.
När regeringen lämnar besked om detta under 2008 är ännu inte klart, menade han. Hans förhoppning är att det sker så snart som möjligt före starten 1 januari 2009 så att ”signalerna” blir tydliga. Lars Reje medgav ändå att Apoteket kan tvingas att sälja ut ett visst antal apotek för att undanröja dominansen.
– Det kan tänkas att 80–100 apotek med en geografisk spridning säljs tillsammans, säger Lars Reje.

Däremot lämnar utredningen svar på hur IT- och infrastrukturfrågor inom apoteksområdet kan lösas i framtiden. För att begränsa Apoteket ABs monopolsituation föreslås att receptregister, högkostnadsdatabas och receptbrevlådan för elektroniska recept läggs i ett nytt helstatligt bolag, i dag med arbetsnamnet ”Apotekens Servicebolag AB”. Verksamheterna ska vara tillgängliga för samtliga apoteksaktörer på lika villkor.

I utredningen föreslås att nya aktörer släpps in på marknaden. Vem som helst, med undantag för läkare, läkemedelstillverkare och läkemedelsförsäljare, ska få öppna apotek för att säkra en fri konkurrens, enligt Lars Reje. Det blir tillåtet för grossister att äga apotek, som i Norge.

Läkemedelsverket blir tillståndsgivande myndighet. Ett tillstånd blir generellt, vilket innebär att det inte blir några begränsningar för hur många apotek som en aktör får öppna.

Det kommer inte att behövas någon farmaceutisk kompetens för att få tillstånd att driva apotek. Farmaceutisk personal ska dock alltid finnas på plats under apotekens öppettider, och det ska finnas en läkemedelsansvarig som ansvarar för att verksamheten uppfyller de krav som ställs.

Flera gånger betonade Lars Reje att prispress på läkemedel är ett viktigt mål. Han vill därför att de nya aktörerna, kedjor och enskilda apotekare, ska tillåtas att förhandla med läkemedelsindustrin om inköpspriser på läkemedel – detta för att sänka priserna främst på generika och läkemedel som parallellimporteras. Ett enhetligt prissystem ska också tillämpas på läkemedel i högkostnadsskyddet, och olika aktörer ska inte tillåtas ge rabatter på dessa priser eller egenavgifter.
Enligt utredningen kommer förslagen att leda till besparingar på 110 miljoner kronor under år 2009 och ytterligare 190 miljoner kronor 2010.

Utredningen föreslår att de nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2009. En oberoende utvärderare ska utses, som får två år på sig, 2009–2011, att utvärdera alla nyordningar som sker på apoteksmarknaden.

Några tidigare artiklar om apoteksmarknadens framtid:

Apoteket mobiliserar

Lägg in Medco-frågan i apoteksutredningen

Apotekets agerande blir regeringsfråga