Läs artiklarna
Ändrade förutsättningar kan ge bättre vård utan ökade kostnader. Akutsjukvården kan få ett uppsving 2008 GUNNAR ÖHLÉN


och
Ny träffsäker triagemetod. METTS-A ger underlag för prioritering till rätt vårdnivå BENGT R WIDGREN, MAJID JOURAK, ANN MARTINIUS