I slutet av 1980-talet lanserades på världbasis i genomsnitt 60 mediciner per år som innehöll nya substanser. År 2001 var samma siffra 31, enligt BMJ.
Ett annat problem är att introduktionen av generiska läkemedel – som tillåts när patent går ut – ibland tycks bli försenade, enligt EU-kommissionen. AstraZeneca har tidigare bötfällts för att ha missbrukat patentsystemet och försenat införandet av generiska kopior av Losec.

För att ta reda på orsaken till dessa observanda – färre nya läkemedel och försenade generika – har EU-kommissionen satt igång en generell inspektion av läkemedelsbranschen ur konkurrenssynpunkt. Flera stora bolag har redan mottagit oannonserade inspektioner. En halvtidsrapport väntas i höst och en slutrapport våren 2009.

Granskningen ska undersöka om det finns överenskommelser mellan företagen som kan strida mot EUs regler om otillåten konkurrensbegränsning. Den ska också titta på om bolag har skapat artificiella barriärer mot konkurrenter, till exempel genom missbruk av patenträttigheter, och om det i så fall kan strida mot artikel 82 i EG-fördraget om missbruk av dominerande ställning.

Vilken betydelse regulatoriska frågor kan ha för antalet nya läkemedel ska däremot inte undersökas.
– Att det är så få nya läkemedel på gång nu beror på att det varit för dålig satsning på forskning, och de kommer inte komma långt om de försöker utreda hur konkurrensen fungerar utan att samtidigt se över regelverken, säger Läkemedelsindustriföreningens VD Richard Bergström till Läkemedelsvärlden.