Fall och höftfrakturer hos äldre går att förebygga. Läkartidningen 2006;103:2997-9.

Läkemedelsgenomgång på distans ger bättre farmakabruk bland äldre. Läkartidningen 2005;102:1143-9.

Pressmeddelande från Karolinska institutet om den aktuella studien.