Det är forskare vid Umeå universitet som ligger bakom fyndet av sorkfebervirus i mänsklig saliv. Smittöverföring från sork till människa sker normalt via aerosoler som förenats med viruspartiklar från sorkars utsöndringar, eller via direktkontakt. De nya rönen väcker frågan om virus även kan överföras mellan människor.

Som det framgår av en nyhetsartikel i senaste numret av Läkartidningen rapporterar Smittskyddsinstitutet om en tiofaldig ökning av antalet fall av sorkfeber under hösten 2007, jämfört med 2006.
I Läkartidningen varnade forskare i höstas också för en ny epidemi av sorkfeber:
Sorkfeberprognos: stor smittrisk i Norrland i vinter Klinik och vetenskap, LT nr 46, 2007.

Pressmeddelande från Umeå universitet:
http://www.info.umu.se/NYHETER/Pressmeddelande.aspx?id=2946

Pressmeddelande från Smittskyddsinstitutet
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2008/kan-sorkfeber-spridas-mellan-manniskor/

Artikel i tidningen Smittskydd:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/tidningen-smittskydd/nr-6-2007/sorkfeber-mot-nya-dystra-rekord/