Läs:

Kvalitetssäkring av patientnära blodgasanalyser ökade patientsäkerheten
Ackrediteringsprojekt i Lund föll väl ut
Klinik och vetenskapPatientnära laboratorieanalyser ökar vårdkvalitet och -effektivitet
Men kvalitetssystem är en förutsättning
Medicinsk kommentar