Läkarintyg från dag ett: Alla arbetsgivare har rätt att begära läkarintyg från första sjukdagen.


Tidgare artiklar i LT i detta ämne:
Sjukintyg från första dagen – ännu ett slag i luften! Ledare
Läkarintyg från första dagen Debatt och brev. Av Anders W Jonsson
Rimliga farhågor om förstadagsintyg Debatt och brev. Av Jonas Orve

Abort för utländska kvinnor: Kravet på att en kvinna som genomgår abort ska vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige har tagits bort. Kvinnan ska, genom sjukvårdsersättning i hemlandet eller själv, ersätta kostnader för landstinget.


Buggning, men inte hos läkare: Hemlig avlyssning tillåts vid allvarliga brottsutredningar, men aldrig på till exempel läkarmottagningar och medieredaktioner.


Socialförsäkringsnämder avskaffas: Nämnderna med förtroendevalda ledamöter tas bort. Istället beslutar tjänstemän vid Försäkringskassan om sjukersättning/aktivitetsersättning, vårdbidrag, handikappersättning etc.


Läs mer om Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2007/2008 på regeringens webbplats:
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/94452