Läs artiklarna:

Betydligt färre kärlpatienter riskerar amputation och död Patientsäkerhet

Landstingen satsar på att förebygga postoperativa sårinfektioner Patientsäkerhet