– I det stora hela är utredningen bra, den visar ju att monopolet ska tas bort, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm, som dock tycker att det är svårt att överblicka vad som ska hända när spelreglerna för Apoteket AB ännu inte är färdiga.
Hur socialministern och utredningen samspelar i fortsättningen kommer enligt henne att ha betydelse för hur apoteksmarknaden kommer att se ut.
– Det är viktigt att regeringen tar beslut i frågorna om Apoteket ganska så snabbt. Jag misstänker att det inte riktigt finns en vilja att avreglera marknaden.
Klart och tydligt är i alla fall, menar hon, att verksamheter som e-recept och receptregister skiljs från Apoteket och läggs i ett nytt statligt bolag så att det blir ”lika villkor för alla apoteksaktörer”.

Eva Nilsson Bågenholm tycker även att det är synd att utredningen lägger fram villkor som missgynnar små egenföretagare, apotekare, att starta verksamheter. Små apotek hade främjat tillgängligheten och mångfalden, menar hon. Liksom Farmacevtförbundet ser hon en risk att det blir ett oligopol med ett fåtal stora internationella kedjor, ungefär som i Norge. Utredningen gör det också möjligt, likt den norska modellen, för vertikal integration och samägande mellan grossister och apotek. Utredaren Lars Rejes svar har varit att det är viktigt att skapa starka motparter till stora tunga läkemedelstillverkare för att få ned priser på läkemedel.
Läkarförbundets ordförande ifrågasätter också varför inte läkare ska få öppna apotek. Hon ser ingen risk att de skulle få dubbla roller.
– Det är löjligt. Om man startar ett apotek gör man inte det för att skriva ut läkemedel.

Hon vill inte kommentera de prispressmekanismer för läkemedel som föreslås i utredningen, att till exempel apoteken ska förhandla med läkemedelsindustrin om inköpspriser i syfte att få ned priser på generika. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är däremot mycket kritiska och ”underkänner” utredningen. Henrik Hammar, ordförande för sjukvårdsdelegationen på SKL, säger i en kommentar att de hade velat se att landstingen skulle få en möjlighet att förhandla med läkemedelsföretagen. Nu överlåts till apotekskedjorna att ”förhandla med skattepengar”, och de får ta hem vinsterna, enligt honom.