– Bra idé, det var väl på tiden. Jag var rädd att frågan hade fastnat, kommenterar Bernt Alm, barnhälsovårdsöverläkare i Halland.
– Jag har inte sett så många fall av invasiv pneumokocksjukdom, för de är inte så många, men de som drabbas blir mycket skadade, säger han.
I Halland och flera andra landsting erbjuds vaccinet redan, men föräldrarna får själva betala.

Nu följer en remissrunda bland landstingen fram till den 19 februari. Om den inte får Socialstyrelsen att ändra inställning kommer nya föreskrifter förmodligen att gälla från och med hösten 2008.

Vaccination skulle ge ett gott skydd mot pneumokocksjukdom som orsakas av sådana serotyper som ingår i vaccinet, men skulle alltså inte helt utesluta invasiv pneumokocksjukdom och ett dödligt förlopp, enligt Socialstyrelsen. I USA anges skyddseffekten till 70 procent. Därtill kommer en så kallad indirekt skyddseffekt (”herd immunity”), som bland annat kan gagna medelålders vuxna. Samtidigt påpekar myndigheten att informationen avseende skyddseffekten är osäker och att den behöver följas upp.

Att vaccinera 95 000 barn beräknas kosta uppåt 200 miljoner kronor. Men nettokostnaden skulle bli 38 miljoner kronor på grund av en minskad sjukdomsbörda, enligt rapporten.

Smittskyddsinstitutet sa 2006 ja till pneumokockvaccination av alla små barn.

På senare år har vaccinet tagits med i barnvaccinationsprogrammen i bl a USA, Schweiz och Norge.

Läs rapporten:

Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinations-programmet

Artiklar i LT om pneumokockvaccin:

Invasiv pneumokockinfektion kan ge meningit hos barn Klinik och vetenskap

Dags att vaccinera späda och små barn mot pneumokocker Debatt och brev