”Jag vet inte hur jag ska klara det.” Så kommenterade Sylvia Resch, divisionschef för akuten på Universitetssjukhuset MAS, i slutet av mars förra året ett sparbeting på cirka 57 miljoner kronor för 2007.
Akuten hade då varit hårt belastad av återkommande överbeläggningar under flera månader. Vid ett tillfälle kunde man inte ens ta emot patienter med prio två, allvarliga sjukdomstillstånd, som skickades med ambulans.

Den 1 mars 2007 gjorde Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen en inspektion på akuten. Båda myndigheterna var starkt kritiska till att akutmottagningen ”vid flera tillfällen under våren 2007 tvingats avstå från att ta emot patienter”.
– Vid hög belastning har akuten en brist på vårdplatser för patienter i behov av inläggning. Det innebär periodvis en risk för patientsäkerheten, säger tillsynsläkare Thomas Fridén på Socialstyrelsen till LT.

Därför är han nu bekymrad över divisionschefens budskap om försämringar av vårdkvaliteten.
– Mycket beror på hur det ska gå till. Det måste preciseras. Men vi uppfattar inte att det finns någon marginal att sänka kvaliteten.
Det behövs fler vårdplatser, menar Fridén. Får myndigheten inte besked om att det blir så kommer den att kräva månatliga redovisningar om avvikelser från akuten, enligt ett beslut den 19 december.

Under 2007 lyckades akuten på UMAS inte leva upp till sparbetinget. Besparingen landade på 15–17 miljoner kronor, uppger Sylvia Resch. Man kan därför undra hur det kommer sig att hon nu, knappt ett år efter den uppgivna kommentaren, verkar se något positivare på läget. I synnerhet som sparbetinget är större än det förra.
– Situationen är annorlunda. Främst för att det är ett mer långsiktigt sparbeting, det gäller både för i år och nästa år. Då har vi en bättre chans att få det att fungera. Dessutom ska både vi på akuten och vården i Region Skåne genomgå strukturförändringar. Så jag tror att det ska gå, men jag vet inte.

Problemen är knappast nya. Var ska lösningarna komma ifrån som ska få er att lyckas nu?
– Det är en bra fråga. Det handlar bland annat om regionövergripande förändringar av vården. Och personalen på akuten är kompetent. Vi ska försöka klara det här tillsammans, säger Sylvia Resch.