Fällningarna för diagnosmissar vid kolorektal cancer duggar tätt.
Blod i avföringen måste alltid utredas för att utesluta cancerÄndrade avföringsvanor, smärtor vid toalettbesök och blod i avföringen. Malignitet kunde inte uteslutas – undersökning av tarmarna nödvändig