Allmän barnvaccination mot humant papillomvirus, HPV, skulle ge ett visst skydd mot cellförändringar. Men det är oklart hur länge det varar och vilket skydd det skulle ge mot livmoderhalscancer, enligt en SBU Alert-rapport som publicerades 31 januari.
Dagens vacciner är riktade mot HPV 16 och 18 och täcker alltså inte in alla de 18 HPV-virustyper som är associerade med livmoderhalscancer. Enligt SBU-rapporten finns vetenskapligt stöd för att de HPV-vacciner som i dag finns kan ge skydd mot cellförändringar associerade med virustyperna HPV 16 och 18, som står för ungefär hälften av HPV-infektionerna. Men vaccinerna har bara något år på nacken, och tiden mellan infektion och utvecklad cancer är lång, effekten märks först efter flera decennier. De hittills gjorda uppföljningarna är för korta för att säkra slutsatser ska kunna dras, enligt SBU.
Endast hälften av fallen med livmoderhalscancer skulle förhindras med allmän vaccination, visar SBUs beräkning.
Samma dag som rapporten kom varnade företrädare för SBU på DN Debatt uttryckligen för att allmän vaccination och överdrivna förväntningar på effekten skulle leda till ökade hälsorisker, genom att färre kvinnor skulle vara motiverade att delta i cellprovskontroller.
Kostnadseffektiviteten är ett annat osäkerhetsmoment, enligt SBU. En allmän vaccination skulle kosta omkring 200–260 miljoner kronor om året.
Ragnar Norrby, generaldirektör för Smittskyddsinstitutet, anser att HPV-vaccin borde införas i barnvaccinationsprogrammet.
– Jag tycker det. Man kan inte kräva av något vaccin att det ska vara heltäckande.
Man kan heller inte vänta tills uppföljningen av effekten är klar, menar han. Det kan ta över 30 år.
– Man kan inte kräva att vaccinfabrikanter ska ha den graden av framförhållning, säger Norrby.
I slutet av februari väntas Socialstyrelsen ta ställning till frågan om allmän vaccination.
– Det är inget lätt avgörande, säger Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.
I Sverige skulle marginaleffekten av allmän vaccination vara mindre än i andra länder eftersom screeningprogrammet fungerar så pass bra, menar han. Och screeningprogrammet måste fortsätta även om allmän vaccination införs.
– Väldigt få av dem som går på kontroller dör i livmoderhalscancer i dag. De som dör är de som av olika skäl inte går.
Sex, sju länder i EU är på väg att införa allmän vaccination med de nya vaccinerna, bland andra Österrike, Italien, Storbritannien, Tyskland och Luxemburg. Bra screeningprogram finns förutom i Sverige även i Finland, enligt Anders Tegnell.


Läs mer:
Allmän barnvaccination mot HPV 16 och 18 i syfte att förebygga livmoderhalscancer SBU

“Upphaussat cancervaccin svek mot kvinnors hälsa” Dagens nyheter