Socialstyrelsen föreslog den 26 februari att HPV-vaccination ges till alla flickor i årskurs 5 och 6 i kombination med en omfattande uppföljning, som ska kontrollera om alla de förväntade positiva effekterna infrias.
Vaccination får inte leda till att screeningprogrammet förlorar i effektivitet; då ska åtgärder sättas in. Det handlar också om att följa upp om antalet fall av livmoderhalscancer minskar, om vaccinet får biverkningar på längre sikt och om andra typer av HPV-virus än de som vaccinet riktar sig mot ökar, enligt förslaget. I fortsättningen ska också sjukvården vid alla fall av cellförändringar som upptäcks analysera vilken virustyp som ligger bakom, och ett hälsodataregister kan komma att kopplas till Socialstyrelsens cancerregister.
– Man kan faktiskt kompensera för osäkerhetsfaktorn, sa Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet, när förslaget presenterades.
Frågan om allmän HPV-vaccination har präglats av en rad osäkerhetsfaktorer som tillsammans med de höga kostnaderna har skapat debatt. Vaccinet har bara fem–sex år på nacken, de väntade skyddseffekterna av en vaccination dröjer många år och skyddseffekten är inte heltäckande. Dessutom kan kvinnors vilja att delta i screening påverkas negativt.
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, lyfte nyligen fram en rad osäkerhetsfaktorer i en Alert-rapport, se LT nr 6/2008.


Viss tveksamhet
Och bland gynekologer finns viss tveksamhet till allmän vaccination.
– Man är rädd att screeningprogrammet skadas så att totaleffekten blir negativ, sa Tegnell.
Men bland andra Smittskyddsinstitutet har efterfrågat allmän vaccination, som på sikt väntas förhindra 290 av 410 årliga fall av cervixcancer och 110 av 160 dödsfall per år.
Jämfört med de åtta vacciner som redan ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet skiljer sig HPV-vaccinet i två avseenden. Effekterna kommer efter väldigt lång tid och kostnaderna är långt högre.
Men nu anser sig Socialstyrelsen ha vänt på alla möjliga stenar.
– Det är ett väldigt väl förberett beslut. Vi har fått faktaunderlag från SBU och en lång rad experter. Det var ett lätt beslut att ta när allt fanns på bordet, sa Kjell Asplund, avgående chef för Socialstyrelsen.
Samtidigt reserverade han sig en aning.
– Jag vill betona att det är en remiss, det är inte nödvändigtvis slutförslaget.


Ger minskade kostnader
Förslaget väntas kosta 400 miljoner kronor om året att genomföra. Då står kostnaden för själva vaccinet för ungefär hälften.
Förslaget väntas dock minska sjukvårdskostnaderna med 120 miljoner kronor om året i form av minskad behandling för cellförändringar och livmoderhalscancer, men först om två decennier.
Kostnadseffektiviteten kan beskrivas som knappt ett par hundra tusen kronor i kostnad per så kallat QALY, kvalitetsjusterat levnadsår.
I andra hälsoekonomiska sammanhang har priset per QALY ansetts kunna få uppgå till omkring en halv miljon kronor.
Allmän HPV-vaccination skulle bli dyrt men kostnaden är ändå »inget jättebelopp i landstingsbudgeten«, anser Anders Tegnell.
Men Sveriges Kommuner och Landsting, som i och för sig är positivt till allmän vaccination, vill ha statliga anslag.
– Ett utökat vaccinationsåtagande för kommunerna och landstingen ska ersättas av staten i enlighet med finansieringsprincipen, säger Ellen Hyttsten, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, i en skriftlig kommentar.
Senast den 9 april ska remissvaren vara inne. När allmän vaccinerination av flickor kan börja beror på vilka svar Socialstyrelsen får in och om det då krävs kompletterande utredning.Läs mer

Socialstyrelsens underlag, »Background to a vaccination programme for the human papilloma virus in Sweden 2007«, kan läsas på http://www.socialstyrelsen.se